Biuro rachunkowe profit

Biuro rachunkowe jako podmiot gospodarczy oferuje pomoce w zakresie rachunkowości, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej. Pomocy te działa na sprawa innych podmiotów finansowych oraz pracy, a jeszcze osób fizycznych. Podpisując umowę zleceniobiorca, czyli biuro rachunkowe, angażuje się do czynienia obowiązków powiązanych z przestrzeganiem prawa podatkowego, dobra pracy, a ponadto praw związanych z ubezpieczeniem społecznym.

Optima Biuro Rachunkowe zostało stworzone, żeby uprościć pracę biur rachunkowych, wykonujących seryjnie innego typu operacje. Moduł Optima jest odpowiednio zintegrowany z biurem rachunkowym, a wszystkie informacje potrafią stanowić modernizowane i synchronizowane na bieżąco. Pozwala to księgowemu rozpoczęcie pracy bez dodatkowego logowania się. W zależności od wartości i stylu firmy można wykorzystać różne moduły jakie zawiera program Optima Biuro Rachunkowe. I oczywiście np. moduł Księgi Podatkowe umożliwia bezpośrednią obsługę księgową firm. Pozwala na złożenia z Tytułem Skarbowym, zgodnie z najróżniejszymi przepisami. Inny element Księga Handlowa pozwoli na zachowanie ksiąg zgodnie z najróżniejsza ustawą o rachunkowości. Procesy księgowania są w pełni zautomatyzowane. Element ten ewidencjonuje podatek Vat. Umożliwia także przesyłanie deklaracji w sposób elektroniczny. Kolejny element Środki Trwałe daje szansę biurom rachunkowym prowadzenia dla kupującego ewidencji środków trwałych, a jeszcze wartości prawnych i psychicznych. Pozwala oraz na rozplanowanie amortyzacji. Automatycznie księguje także odpisy amortyzacyjne, rejestruje historię środka trwałego. Moduł Kadry oraz Płace nalicza i wydaje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS. Umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Współpracuje z programem Płatnik. Koryguje listy płac i wysyła deklaracje do Urzędu Skarbowego. Wszystko to dzieje się zgodnie z najnowocześniejszymi przepisami, które są ciągle aktualizowane. Program Optima jest najchętniej wybieranym oprogramowaniem przez biura księgowe i doradców podatkowych. Jest widoczny w klasy stacjonarnej i kształtu usługowym dostępnym przez internet.