Gastronomia ksiazki

Wynikający z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to nazwa interaktywnego procesu szkolenia, kończącego się za pośrednictwem technik połączonych z myślami psychologicznymi. Jest toż sposób szkolenia pracowników polegający na realizowaniu procesu decyzyjnego w projektu zaspokajania ich potrzeb zawodowych, co pomaga jednym osobom lub biurom w dynamizacji tempa wzroście tudzież umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego rodzaju zajęcia są coachowie, którzy grają ze naszymi odbiorcami na nowych płaszczyznach np. w klubu z ich biznesem, rozwojem prace zawodowej, a dodatkowo analizują kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z kolejnymi typami.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie trafniejszych decyzji, pełniejsze wykorzystywanie ich naturalnych predyspozycji, określenie swoich celów i skupienie na optymalizacji działań chodzących do ich otrzymania. Coaching jest proces samodoskonalenia, którego najważniejszym celem jest poprawienie pewności siebie klienta oraz okazywania wsparcia w autonomicznym dokonywaniu zamierzonych zmian w oparciu o jego swoje efekty i programy intelektualne. Innymi cechami widocznymi w szkoleniach dla  pracowników w organizacji coachingu są:

coaching jest kierowaniem całkowicie dobrowolnym; coach nie posiada odpowiednia wyznaczać klientowi żadnych zasad; nie uczy ludzi, tylko ułatwia im w ciągu rozwijania się; jest skonstruowany na bazie pytań oraz stymuluje myślenie; musi panować atmosfera szacunku i akceptacji poglądów klienta; planem jest rozsyłanie do świadomego wprowadzania zmian.