Gaszenie pozarow typu f

Pożary, które zapadają w zamkniętych pomieszczeniach, o małej kubaturze przeważnie są gaszone przy użyciu pary wodnej. Parę stawia się w mieszkaniach, w których pojemność wynosi około 500 m3. Powinny to istnieć miejsca szczelne. Para jako środek gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie że żyć zastosowana, ze powodu na jej niezwykle prosty ciężar właściwy, co zabiera się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

http://es.healthymode.eu/mibiomi-patches-corta-una-forma-conveniente-y-efectiva-de-perder-peso/Mibiomi Patches corta una forma conveniente y efectiva de perder peso

Podobnie w sukcesie małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej także jest prawie efektywne i funkcjonalne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich poświęca się parę wodną do zabezpieczenia i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten zabieg gaśniczy kojarzy się również do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie mogą stanowić ugaszone w rezultacie związku z wodą.

Para wodna zapewne żyć także stosowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie ostatnim znacznie dobre im cenniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w dziedzinie spalania. Jest i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w charakterze strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest całkowicie najbardziej wydajny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która dawana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.