Kasa fiskalna kst

Te poprawki w uchwale o VAT, które zaczęły działać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z użyciem kasy fiskalnej wśród nowych grup przedsiębiorców. I choć nadal część przedsiębiorców jest usunięta z obowiązku wydawania paragonów, to nazwy sprzedające nasze usługi klientom jednym są zobligowane do rozliczania energie z zastosowaniem kas fiskalnych.

Kto musi być kasę fiskalną? Kasy fiskalne są potrzebne w przedsiębiorstwach, które własną rolę prowadzą do osób fizycznych (B2C). Natomiast firmy, których roczne obroty nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z kolei jeśli przedsiębiorca rozpoczyna działalność w trakcie trwania roku podatkowego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym rozwoju istnieje katalog działalności, jakie nie podlegają konieczności wydawania paragonów emitowanych przez kasę fiskalną.

Ulga i obowiązki połączone z posiadaniem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie mieć z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do miejscowego urzędu skarbowego wraz z daniem adresu, gdzie kasa będzie stosowana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy zwrócić oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - techniczne oraz wygodne - dane w ustawie o podatku VAT. Wymogi formalne, jakie należy spełnić przed rozpoczęciem używania kasy, uzależnione są i z ulgą, jaką można pobrać za zakup kasy. Ulga, połączona z nabyciem kasy, sięga do 90% kosztów zakupu kasy, jednakże nie bardzo niż 700 zł. Posiadacz kasy musi jednocześnie pamiętać o jej regularnym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może trwać rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego poziomu może sprawić konieczność zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to wyjątkowo konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom oraz przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata oczekując z zakończenia roku rozliczeniowego, w którym stanowiły wydane. Użytkownik kasy musi jeszcze drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - produkowane przez kasę fiskalną.