Lampy przeciwwybuchowe ceny

Oznaczenie EX jest dodatkowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które przyjmowane stanowi dla urządzeń oraz systemów ochronnych czyli ich elementów i popularni.

Vivese Senso Duo Oil

W układu ze szerokimi różnicami w zakresie bezpieczeństwa w regionach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu obowiązujących zasad w jednych krajach członkowskich. Jednolite prawa dały na dużo jaśniejszy oraz szybszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która wykazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, jakie są dane do praktyki w obecnych strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w zakresie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które wyłożone są do lekturze w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w poziomie ochrony i bezpieczeństwa pracowników na zajęciach, na jakich może wystąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde urządzenia EX, powinny być dokładnie oznaczone oraz przejść szereg testów, jakie narzekają na punkcie wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska dostała w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady produkcji i znaczenia tego standardu urządzeń. Nic na problem Atex znajdziesz tu.