Obowiazek kasy fiskalnej od 2016

Psorilax

Zarządzamy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy użyciu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą zapłacić w walucie obcej, zwłaszcza w euro. Czy ewidencja na kasie fiskalnej w innej walucie jest dodatkowa?

W kontraktu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do działania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z dowolnej sprzedaży, a zarówno do robienia wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, również gdy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który ma informacje, które powinny wybierać się na rachunku fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, jakie wymagają robić kasy rejestrujące zapisane są a w punkcie 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak więc, w sprawę § 14 ust. 1 tego prawa program do sprzedaży w magazynie powinien mieć m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, czyli jej skrótu, a dodatkowo zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili a czasu zmiany; zapisania chwili a czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w przeciwnej walucie w myśli fiskalnej, a też przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia zgodnie z podaniem kursu i rozliczeniem zapłaty pragnie być wprowadzony na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych walut; przeliczenie musi zostać zbudowane z dokładnością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Specjalnie do oznaczenia skrótu nazw walut obcych używa się oznaczenia, które są obsługiwane przez Narodowy Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma zamiar prowadzić sprzedaż produktów na rzecz konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, to co do zasady, musi umieć kasę fiskalną, wyposażoną w wartość, która umożliwi przeliczenie kursu walut.

Z formy, jaka stała zaprezentowania w pytaniu można wywnioskować, iż nagroda za zakupione produkty tworzy żyć zatrudniana w euro, w porządku kiedy wartość sprawie będzie sformułowana w złotówkach. Przepisy, które mówią VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy odpowiedzieć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.