Srodki gasnicze do gaszenia pozarow grupy f

Pożary można gasić na kilka rodzajów, wszystko zależy jednak z innych czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego część i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce pamięta więcej czas, który minął od momentu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych gazów w przestrzeni spalania a na obniżeniu stężenia tlenu do ceny, w której spalanie stoi się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, ma się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w powierzchni spalania. Warto także dodać, że najlepsze wyniki gaśnicze odnosi się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, powstające w pomieszczeniach zamkniętych, odznaczających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie a najczęściej zatrudnia się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest przydatna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna wykorzystywana istnieje również do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się też przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie lub te zabezpieczenie miejsca pożaru z użyciem pary wodnej, będzie owym daleko pomocne, im doskonalsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna i prezentuje się pomocna, jednak absolutnie w wnętrzach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej bierze się również do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak dania elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako sposób gaśniczy, nie prawdopodobnie być używana na szerokich przestrzeniach. Choć nie tylko. Pary wodnej nie należy przyjmować w przypadkach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie przyjmuje się oraz w wnętrzach, w których chyba ona zrobić poparzenia otrzymujących się w nich mieszkańców. Korzystając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można szybko się poparzyć. Gaszenie parą wodną miesza się także z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.