Wojsko przeszkolenie 2016

Ciągłe parcie technologi do przodu pozostawia wiele nowych środowisk pracy. Istnieją wówczas w wysokiej ilości fabryki. Niestety niesie to ze sobą coraz to inne zagrożenia w akcji. Aktualnie pierwszy lepszy "Nowak" z alejce nie zostanie otrzymany w takim sklepie. Często maszyny których wykorzystuje się do produkcji mają większe, lub niższe zagrożenie. Aby je obsługiwać są potrzebne odpowiednie kwalifikacje, oraz ukończenie odpowiednich szkoleń.

Coraz dużo jest miejsc zagrożonych wybuchem, lub nowego rodzaju pyłami. By kierować się w takich strefach wymagane jest wystarczające przeszkolenie. Takim tłumaczeniem jest atex training, podczas którego kursanci opanowują ważne dane z działu techniki przeciwwybuchowej i dyrektyw ATEX. Prowadzone jest ono w szczególności: do głów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w sklepach pracy, w jakich żyją strefy zagrożone wybuchem, osób dokonujących w powierzchniach zagrożonych wybuchem, również dla projektantów urządzeń typu EX. Na ćwiczeniu można się dowiedzieć, jakie czynniki atmosferyczne sprzyjają wystąpieniu wybuchu, gdzie można spotkać strefy zagrożone, jak różnią się odpowiednie przestrzeni oraz jak szerokie zagrożenie stanowi zostawanie w nich, w który forma zachowuje się urządzenia mogące stanowić zagrożenie wybuchem, jak liczą się substancje wybuchowe (plan na linii wybuchowe i jakości temperaturowe), jakie przepisy wchodzą w powierzchniach zagrożonych wybuchem, a jak rozpoznać strefy pyłowe. Ćwiczenie jest na ogół jednodniowe, tylko niektóre firmy dają szansa przejścia go w dwóch ratach po parę godzin. Każde tłumaczenie tego rodzaju zakończone jest egzaminem sprawdzającym co zapamiętaliśmy. W sukcesu uzyskania wyniku negatywnego, by podejść jeszcze raz do egzaminu chciane jest ponowne przeszkolenie co zbiera się nie z dowolnymi kosztami, natomiast przypadku wyniku pozytywnego otrzymujemy dokument potwierdzający zdobytą wiedzę. Stanowi on umieszczany na zajęciu i przyklejana istnieje na niego ulubiona naklejka, czy w współzależności od firmy prowadzącej kierowanie jest przekazywany pocztą.