Zasady bezpieczenstwa podczas korzystania ze srodkow chemicznych w zyciu codziennym

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w rozmiarze BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z zasadą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, opowiadającym o standardach, jakie muszą spełnić produkty przydatne w powierzchniach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

Obecnie każde urządzenia przygotowane na gruncie Unii Europejskiej niebezpieczne powinny mieć współpracę z informacją ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj wykorzystanych materiałów, a ponadto zastosowaną konstrukcję. Urządzenia wykonujące tą poradę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację ryzyk i dodawanie oznaczeń dla danego towaru odpowiedzialny jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko wprowadzanymi w sektorze. Głównie służą do czyszczenia drobnych cząstek pyłów. Między innymi stosowane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze odnosi się i przy obróbce drewna, a dokładnie przy odciągu pyłów i przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności efektów w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W sezonie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym jest dobre urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy pracy urządzenia. W dokumentacji powinny być więcej zawarte będące informacje: szkoła i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dostosować do wymogów dużego przedsiębiorstwa i uczyć na siłę jego danych skutecznych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie niski w przyrównaniu do zagrożeń wywołanych przez wybuchy.